Turberculosis Treatmetn in Urdu Free – TB ka ilaj in urdu

Turberculosis Treatmetn in Urdu Free – TB ka ilaj in urdu agar ap ko TB hain or ap ko ilaj nhe mil raha hain to pher ap ko meri remedy se boht faida hone wala hain to use kare aby. Turberculosis Treatmetn in Urdu Free

Ingredients:

Tabasheer Nukra
Shakarti Gaal
Sat e gul
Kusht e adrak Safed
Kusht e adrak Siyah
Karanchwe Ka Magz
Sabz Ilaichi
Mulathi Sat

Leave a Comment